Yönetim Sistemi Standartlarına İklim Değişikliği Hususlarının Eklenmesine İlişkin IAF/ISO Ortak Tebliği Hakkında

 

Uluslararası Standart Teşkilatı (ISO), “Londra İklim Değişikliği Deklarasyonu’nu” desteklemek amacıyla İklim Değişikliğinin yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşma kabiliyeti üzerindeki etkisini dikkate alma ihtiyacını değerlendirerek bir dizi mevcut yönetim sistemi standardına iki yeni metin ifadesinin eklenmesine ve geliştirilmekte/revize edilmekte olan tüm yeni standartlara da dahil edilmesine karar vermiştir. Detaylı Bilgiler ve Beklentiler için Klavuzumuz Yayındadır.

 

İklim Değişikliğinin yönetim sistemi Revizyonları Klavuzu