ISO/IEC 20000-1:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO/IEC 20000 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetimi

ISO 20000 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetimi Standardı, bilgi teknolojileri hizmeti sunan firmaların veya birimlerin iç ve dış müşterilerinin beklentilerini karşılayabilmeleri, durumlarını ve performanslarını sürekli iyileştirme ve geliştirmeleri, ilgili operasyonlarını yönetmelerinde ve hizmet vermelerinde hangi yöntemleri uygulayacakları, nasıl uygulayacakları konularında kılavuzluk eden bir standarttır.

Günümüzde iş dünyasının en önemli kaynağı olan bilgi ve bu bilginin teknolojiye aktarılması ile oluşan bilgi teknolojisi Hizmet Yönetimi, gerek iş hayatında gerekse gündelik yaşantıda büyük yer tutmaktadır. Bilgi teknolojisi Hizmet Yönetimi; internet hizmetlerinden arşivlemeye, teknik servis ve yazılım hizmetleri gibi bilgi işlem birimlerinin yapabileceği tüm hizmetleri kapsar. Bunun gibi geniş kullanım alanı olan, gittikçe yaygınlaşan ve hızla gelişen/değişen bir teknoloji, değişimin bu denli hızlı olması, işletmeleri karşı karşıya getirdiği tehlikelerin oluşum hızını da artırmaktadır.
Süreç tabanlı olup ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi veya ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gibi standartlarla da entegre edilerek uygulanabilir.

SO 20000-1 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim Sistemi’nin Faydaları Nelerdir?

 • Tüm müşterilere yöneliktir ve maliyeti optimize eder.
 • Bilgi teknolojisi hizmet yönetiminde uluslararası en iyi uygulamalara ulaşmanızı temin eder,
 • Bilgi teknolojisi risklerini ve karmaşıklığını yönetir.
 • Zaman tasarrufu sağlar.
 • Rekabet avantajı sağlar.
 • İş hedefleri doğrultusunda kişilerin, süreçlerin ve teknolojinin entegre edilmesini sağlar,
 • Tutarlı hizmet seviyesinin oluşturulması ve ölçülmesi için konulacak kontrolleri belirler
 • Hizmet süreçlerinde güvenlik, sürat ve erişilebilirlikte artış sağlar.
 • Müşterilerin ihtiyaçlarını doğru belirleme, uygun ve zamanlı destekle müşteri memnuniyeti sağlar.
 • Kaynakların daha verimli ve etkin kullanımını sağlar.
 • Sürekli iyileştirmenin temin edilebilmesi için ISO/IEC 20000 ITIL ile uyumludur

ISO 20000 Standardını Kimler Kullanabilir/Uygulayabilir?

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standardı, tüm ölçek ve sektördeki firmalara uygun bir standarttır.