ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, hizmet veya üretim sektöründeki bir firmanın kalite performansını artırmak için asgari olarak nelerin yapılması gerektiğini standarda bağlayan bir sistemdir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı; tüm kuruluşlara tipine büyüklüğüne ve ürün cinsine bakılmaksızın uygulanabilen etkin bir kalite yönetim sistemidir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ni kurmakla kuruluş çalışma ilkeleri oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik bir yolda ilk adım atmış olur. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi bir kuruluşun müşterilerinin gereksinimlerine ve yürürlükteki şartnamelere uygun ürünler temin edebilme yeterliliğine sahip olduğunu ve müşteri memnuniyetini arttırmaya yöneldiğini gösterebilmek için sahip olması gereken şartları belirleyen uluslararası geçerliliğe sahip önemli bir argüman özelliği taşımaktadır.                                                                                                                                                                       quality management

ISO NEDİR? 

1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete ve tüketicilere katkılar sağlayan ISO (International Organization for Standardization) Uluslararası Standard Organizasyonudur. ISO’nun misyonu, tüm dünyada standardizasyonu teşvik ederek entelektüel, bilimsel, teknolojik ve ticari faaliyetlerde işbirliğini geliştirirken, ürün ve hizmetlerin uluslararası dolaşımını sağlamaktır.

http://www.iso.org/

KALİTENİN TANIMI

Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamı, yapısal özellikler takımının şartları yerine getirme derecesidir.

ISO 9000 STANDARTLARININ GELİŞİMİ

-1963′de MIL/Q/9858 (ABD’de savunma teknolojisinde)
-1968′de AQAP Standartları (NATO üyesi ülkelerde)
-1979′da BS 5750(İngiltere’de)
-1987′de ISO 9000 serisi (ISO tarafından)
-1988′de EN 29000 standartları (CEN tarafından)
-1988′de TS 6000 Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayımlandı
-1991′de TS-EN-ISO 9000
-1994′de ISO tarafından revize edildi.(9001:1994 / 9002:1994 /9003:1994)
-1996′da EN 29000 serisi EN-ISO 9000 olarak yayınlandı.
-2000′de ISO tarafından revize edildi ve 9001:2000 olarak yayımlandı.
-2008′de ISO tarafından revize edildi ve 9001:2008 olarak yayımlandı.
-2008 ISO tarafından revize edildi ve 9001:2015 olarak yayımlandı.

ISO 9001:20015 Maddeleri

1. Amaç
2. Atıf ve Referanslar
3. Terimler ve Açıklamalar
4. Organizasyonun Bağlamı
5. Liderlik
6. Planlama
7. Destek
8. Operasyonel Planlama ve Kontrol
9. Performans Değerlendirme
10. Sürekli İyileştirme

Bu 10 madde tüm yönetim sistemlerine temel oluşturacak, diğer yönetim sistemleri ile uyumlu olacak şekilde ve alt maddelerinin de bir birleri ile uyumlu olmasını sağlaması açısından geliştirilmiş olup ANNEX SL adını almıştır. Annex SL’in amacı ise Yönetim Sistemlerinin ortak dili olmaktır.

ISO 9001:20015 Maddeleri

• Ulusal ve uluslararası rekabet üstünlüğü sağlar.
• Ekonomiklik, etkinlik ve karlılık artırır.
• İletişimi güçlendirir.
• Kurumsal imajı güçlendirir.
• Ürün güvenilirliği sağlar.
• Müşteri odaklı çalışmayı özendirir.
• Çalışanların motivasyonunu artırır.
• İş süreçlerinde sürekli iyileştirmeyi kurum kültürü haline getirir.
• Düzeltici ve önleyici faaliyetlerle ürün kayıplarını engeller.
• Kalite kayıplarından kaynaklanan ekonomik ve diğer kayıpların önlenmesini sağlar.
• Maliyetleri düşürür.
• İhracatta ve iç pazarda ürünün müşteri tarafından kolayca kabul edilebilirliğini sağlar.
• İzlenebilirlik ve denetim kolaylığı sağlar.
• İşleme süreçlerinde olası iyileştirme alanlarının saptanmasına yardımcı olur.
• Her büyüklükte işletme ve her tip ürüne uygulanabilir.