ISO 28001:2007 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 28000 Tedarik Zincirinde Güvenlik Yönetim Sistemi

Bu standart, Uluslararası bir standart olup, Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sisteminin gereklerini tanımlar ve bu sistemi uygulamak isteyen kuruluşlara bir yönetim modeli sağlar. Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi standardında geçen Güvenlik ifadesinin anlamını Tedarik Zincirine, bilerek veya yetkisiz olarak düzenlenmiş eylemlerle zarar verebilecek faaliyetlere karşı koyma olarak tanımlanır. Bu çerçevede; kuruluşun bazı alanlarda etkin bir risk değerlendirmesi yaparak, tedarik zincirinde meydana gelebilecek risklerini kontrol altına almalarını sağlar.

Bu standart, tedarik zincirine herhangi bir şekilde bağlı olan kuruluşlara tedarik zincirindeki kritik güvenlik noktalarına dikkati çeken yeni bir çerçeve çizmektedir. Bu çerçeve finans, üretim, bilgi yönetimi ve üretim tesislerini içeren ancak bunlarla sınırlı kalmayan bir yapıdadır. Bir yandan tüm endüstri sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlara güvenlik risklerini değerlendirmelerinde ve kontrol etmelerinde destek olurken, bir yandan da güvenlik tehditlerinden kaynaklanabilecek etkilerin azaltılmasını amaçlar ve bunu yaparken kalite, iş güvenliği, müşteri memnuniyeti yönetimi gibi temel yönetim prensiplerini kullanır.

ISO 28000 standardı, güvenlik risklerinin en aza indirilmesine ve dolayısıyla mal ve malzeme dağıtımının zamanında ve problemsiz olarak gerçekleşmesine yardımcı olur.

iso28000

ISO 28000 TZGYS’ nin Kurumunuz İçin Faydaları Nelerdir?

ISO 28000 Tedarik Zinciri Yönetim Sistemi kuruluşlara aşağıdaki faydaları sağlayacaktır.

  • Ürünlerin;  üretim, depolama ve taşıma operasyonları sırasında çalınma, kaybolma, hasar görme, zedelenme, bozulma gibi hasarların en az inmesini sağlar.
  • Konu ile ilgili faaliyetleri üst yönetimin gündemine getirerek diğer iş kararları ile birlikte yönetilmesini sağlar.
  • Gümrük otoritelerine güvenlik risklerini tanımlama ve kontrol etme yeteneğinizi ispatlayarak kolaylık sağlar.
  • Ürün/hizmet sağlanan kuruluşların güvenini kazanmayı sağlar.
  • Bina, tesis ve araçlara karşı yapılan kasıtlı eylemler neticesinde zarar görme olasılığını, kuruluş araçlarının kötü niyetli eylemlerde, terörist saldırılarda kullanılmasını, Kuruluş yönetici veya çalışanlarına yönelik zarar verme amaçlı eylemleri ortadan kaldırır.
  • Endüstrinin tüm sektörlerinde güvenlik risklerinin belirlenmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını ve olası hasarın en azda gerçekleşmesini sağlar.
  • Gümrük otoritelerine güvenlik risklerini tanımlama ve kontrol etme yeteneğinizi ispatlayarak kolaylık sağlar.

ISO 28000 Standardını Kimler Kullanabilir/Uygulayabilir?

Tedarik zinciri dendiğinde, sektörlere ve kuruluşlara göre farklılık gösterebilir.

iso28000b