ISO 27701:2019 Kişisel Veri Yönetim Sistemi

ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi Nedir;

ISO 27701, uluslararası Bilgi Güvenliği Yönetim Standardı ISO 27001 için bir kişisel veri gizlilik uzantısıdır, kurumların hem gizli bilgileri hem de kişisel verileri koruması için uluslararası kriterler belirleyen bir Yönetim sistemidir.

ISO 27701 neden geliştirildi?

AB GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) hem de İngiltere DPA (Veri Koruma Yasası) 2018, firmaların işledikleri kişisel verilerin gizliliğini korumak amacıyla önlemler almasını gerektirir. Ancak, hem AB hem GDPR hem de DPA (Veri Koruma Yasası) bu önlemlerin detayları ve sürdürülebilirliği açısından tam olarak rehberlik etmemektedir. ISO (Uluslararası Standardizasyon Örgütü) ve IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) bu nedenle yeni bir standart geliştirdi bu standart ISO 27701:2019 Kişisel Veri Yönetim Sistemi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereklilikleri ve GDPR gibi yönetmeliklerin gerekliliklerini sağlamak sürdürülebilirlik açısından müşterilere güven vermemekte. Dolayısıyla ISO 27701 Bilgi Güvenliği Standardının gerekliliklerini yerine getirerek hem Kişisel Verilerin Korunması Kanununun gerekliliklerini hem de GDPR gerekliliklerinin sürdürülebilirliği açısında belgelendirmek güven oluşturmaktadır.

Ancak ISO 27701:2019 Kişisel Veri Yönetim Sistemi belgesine sahip olmak kanunları tam anlamıyla uyguladığınızı garanti etmez.

ISO/IEC 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi’nin Kuruluşunuza Sağlayacağı Faydalar Nelerdir?

  • KVKK, GDPR vb. ulusal ve uluslararası veri koruma kanun, yönetmelik ve mevzuatlarına uyumu kolaylaştırır.
  • Kişisel bilgilerin gizliliğinin yönetimi konusunda tüm ilgili taraflara güvence sağlar.
  • Kuruluşlara şeffaflık ve hesap verebilirlik noktasında katkı sağlar.
  • Veri sorumlusu ve veri işleyenler için rehberlik sağlar.
  • Kişisel bilgiler ve gizliliğe ilişkin risklerin yönetimini kolaylaştırır.
  • Gizliliğin yönetimine ilişkin süreçlerinizi kurumsallaştırmanıza olanak sağlar.
  • Kişisel bilgilerin/verilerin gizliliğinin ve veri koruma anlayışının kuruluşta içselleştirilmesine destek olur.