ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

bgys

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenliğinin Yönetimi için hazırlanmış bir standarttır. Sadece bilgisayarlar üzerinde bilgi oluşturan değil her ortamda ve her türlü bilgiyi korumak isteyen tüm sektörlerde faaliyet gösteren kurumlar için uygulanabilir bir standarttır.

Bilgi ister kağıt üzerine yazılmış olsun, ister elektronik olarak saklansın, ister posta ile gönderilmiş olsun, ister film karesi olsun isterse de konuşuluyor olsun, tüm bunların bir disiplin içinde güvenliğinin sağlanması gerekmektedir. Bilgi her ne şekilde olursa olsun, ISO 27001 bunların güvenli bir şekilde saklanmasını temin etmektedir.

 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Yararları Nelerdir?

 • Bilgi varlıklarının farkına varma: Kuruluş hangi bilgi varlıklarının olduğunu, değerinin farkına varır.
 • Sahip olduğu varlıkları koruyabilme: Kuracağı kontroller ile koruma metotlarını belirler ve uygulayarak korur.
 • İş sürekliliği: Uzun yıllar boyunca işini garanti eder. Ayrıca bir felaket halinde, işe devam etme yeterliliğine sahip olur.
 • İlgili taraflar ile barış halinde olma: Başta tedarikçileri olmak üzere, bilgileri korunacağından ilgili tarafların güvenini kazanır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Sağladığı Faydalar Nelerdir?

 • Ufak bir güvenlik ihlali bile çok yüksek maliyetlere yol açabileceği için, kontrollerin uygulanması ile maliyetleri uzun vadede düşündürmeyi sağlar
 • Çalışanların motivasyonunu artırmakta ve yasal takipleri önlemeyi sağlar,
 • Kanun ve yönetmeliklere uyulduğunun bir göstergesidir.
 • Yüksek itibar sağlar
 • Organizasyon için tüm seviyelerde bilgi güvenliğinin mevcudiyetini gösterir,
 • Rekabet avantajı ve karlılığa bağlı imaj sağlar,
 • Yasalara, Düzenlemelere, Sözleşme Şartlarına Uyumluluğu sağlar,
 • Risk farkındalığı ve güvenliliğini sağlar,
 • Bilgi varlıklarını ihtiyaca en uygun şekilde koruma altına almayı sağlar
 • Bilgi varlıklarına yönelik tehditlerden koruyarak iş sürekliliği sağlar,
 • Yetkilendirilmiş Yükümlülük Sertifikası almanızı ve yerinde gümrükleme yapmanızı sağlar (İhracat yapan firmalar için)

ISO 27001 Standardını Kimler Kullanabilir/Uygulayabilir?

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, sektör gözetmeksizin tüm kurum ve kuruluşlar için uygun bir standarttır.