GMP İyi Üretim Uygulamaları

gmp

GMP Nedir?
GMP İngilizce Good Manufacturing Practices kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.
Türkçe’de İyi Üretim Uygulamaları anlamına gelmektedir.
GMP; İnsan Sağlığını doğrudan etkileyen ilaç, kozmetik, gıda, medikal cihaz gibi ürünlerin hangi koşullarda üretilmesi gerektiği konusunda kılavuzluk eden bir kalite sistemidir.
GMP, kozmetik ürünlerin üretim, kontrol, depolama ve sevkiyatı ile ilgili kılavuz bilgileri kapsar. Ürünün kalitesi ile ilgili hususları kapsar ancak bir bütün olarak üretim alanında çalıştırılan personelin güvenliği ve çevrenin korunması ile ilgili konuları kapsamaz. Güvenlik ve çevre ile ilgili konular bir şirketin temel sorumluluğudur ve bunlar ilgili yasal düzenlemeler ve yönetmelikler doğrultusunda kontrol edilir. Bu standard araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ve bitmiş ürünlerin dağıtımına uygulanmaz.

GMP’ nin Firmalara Getirdiği Faydaları Nelerdir?
• AB ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat izni almanızı sağlar.
• İşletmenizi sağlık bakanlığı denetimlerine hazırlar.
• Üretim sisteminizin uygunluğunu ve yasal şartları sağladığını ispatlar.
• Müşterilerinize, aldıkları ürünün güvenilir olduğunu gösterir.
• İç denetimler ve sürekli iyileştirme sayesinde rekabet edebilir pozisyonda kalmanızı sağlar.
• Ürünün en iyi şekil üretilmesini ve kullanıcıya ulaştırmasına dayanır.
• Firma içinde gıda güvenliği bilincini arttırır.
• Kamuoyundaki güvenilirlik imajını arttırır.
• Pazarda rekabet avantajı sağlar.
• Müşterilerin var olan ya da gelecekte ortaya çıkabilecek isteklerinin karşılanmasını sağlar.
• Yasal gerekliliklere uyum sağlanır.
• Doğabilecek cezai durumlarda yasal cezaları azaltır.
• Çalışanların motivasyonu ve çalıştığı firmadan gurur duymasını sağlar.
• Üçüncü taraf tetkikçilerden gelecek bilgiler firmaya katma değer sağlar.

GMP’ yi Kimler Kullanabilir/Uygulayabilir?
İlaç, gıda gibi insan sağlığını doğrudan etkileyen ürünlerin üretimini yapan firmalara uygulanabilir