FSSC 22000:2011 Gıda Güvenliği Sistemi

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi

FSSC 22000, orijinal ismi Foundation of Food Safety Certification yani Gıda Güvenliği Sertifikasyon Vakfı tarafından, uluslararası gıda ticaretinde sektörel bütünlüğü sağlamak amacıyla kurulmuş en önemli kuruluşlardan biridir. FSSC 22000:2010 özellikle gıda üreticileri için tasarlanmış ve gıda zincirinde yer alan tüm gıda üreticilerinin, gıda güvenliği yönetim sistemlerinin tetkik edilmesi ve belgelendirilmesinde kullanılan uluslararası çapta kabul görmüş bir belgelendirme programdır.

FSSC 22000’ in Faydaları Nelerdir?

 • Pazarda güven kazanma
 • Ön Gereksin Programları ile gıda üretimini güvenceye almak
 • Rekabet gücü kazanma
 • Ürün ve hizmet kalitesinde ölçülebilir düzelme
 • Standart dışı üretimde azalma dolayısıyla ürün geri dönüşlerinin ortadan kalkması ve imaj korunması
 • Üretim ve işlemlerde disiplin oluşturma
 • Yönetim etkinliğini artırma
 • Uluslararası pazarlara girişte ilk gereksinimi sağlama, tüm dünyada ticaret kolaylığının sağlanması
 • Kalite kültürüne sahip olma ve geliştirme
 • Daha etkin karar mekanizması oluşturmak için veri toplama ve kontrol
 • Tüm çalışanların ortak sorumluluğu sağlanarak etkin bir oto-kontrol sisteminin uygulanmasının sağlanması
 • Etkin zaman yönetimi
 • Tüketiciyi bilinçlendirme
 • Etkin stok kontrolü ve veri sağlama
 • Etkin müşteri hizmeti
 • Tedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturma
 • Ürün yaklaşımı yerine sistem yaklaşımı
 • Kaynak optimizasyonu – dahili ve gıda zinciri boyunca
 • Daha iyi planlama, daha az üretim sonrası doğrulama
 • İyileştirilmiş dokümantasyon
 • Ön şartlı programların sistematik yönetiminin sağlanması
 • Artan teknik yeterlilik sağlanması
 • Gıda güvenliği unsurları hakkında tedarikçiler ve müşteriler, denetleyiciler ve diğer ilgili taraflar ile dinamik iletişim
 • Gıda güvenliği tehlikelerinin tanımlanması ve kontrol önlemlerinin uygulanması için sistematik ve önleyici bir yaklaşım sağlanması
 • Yükümlülüklerini bilen ciddi ve profesyonel bir organizasyon oluşturulması
 • Ürün güvenliğine olan güvenin artması
 • Proses kontrolün dokümanlarla kanıtlanmasına olanak vermesi
 • Spesifikasyon ve yasal mevzuatla uyum içinde olduğunun kanıtlanmasını sağlamakla beraber daha birçok faydası vardır.

FSSC 22000’ i Kimler Kullanabilir/Uygulayabilir?

FSSC 22000:2010 Gıda zinciri boyunca tüm kuruluşlar için geçerlidir:

 1. Doğrudan Uygulayanlar,
  • Yem üreticileri,
  • Hasatçılar,
  • Çiftçiler,
  • Gıda bileşeni üreticileri,
  • Gıda üreticileri,
  • Gıda satıcıları,
  • Gıda servisleri,
  • Hazır yemek firmaları,
  • Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar,
  • Taşıyıcılar, depolama ve dağıtım kuruluşları vb.
 2. Dolaylı Olarak Uygulayanlar
 • Ekipman sağlayan kuruluşlar,
 • Temizlik ve sanitasyon malzemeleri üretenler,
 • Ambalaj malzemeleri üreticileri,
 • Gıda ile temasta bulunan diğer öğeleri üreten kuruluşlar vb.