Tarafsızlık Politikası

UKS ULUSLARARASI KALİTE SİSTEMLERİ VE BELGELENDİRME LTD. ŞTİ.,
 UKS üst yönetimi, yönetici ve personeline denetim, karar, gözden geçirme öncesinde sırasında ve sonrasında hiçbir baskı, telkin ve tevsiyede bulunmayacığını, UKS nin bünyesinde görev alan personelin kendi insiyatifleri, bilgi birikimi ve deneyimleri kapsamında karar vermelerini, bu konudaki çalışmalarını bağımsız ve tarafsız olarak yürütecekleri bir ortam sağlamayı taahhüt eder.
 Başvuran tüm firmalara her koşulda bağımsız, tarafsız, dürüstlük ve gizlilik çerçevesinde işlem yapılacağını beyan eder,
 Tüm denetim, gözden geçirme ve karar mekanizmalarının, komite ve çalışanlarımızın denetim –karar öncesinde, sırasında ve sonrasında hiçbir baskı, telkin, ve tavsiye de bulunmayacağını, gizlilik ve tarafsızlık prensiplerine bağlı kalmalarının sağlanacağını ve her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalışacağını,
 Personelimizin yapmış oldukları faaliyetlerde hiç bir tarafın baskısına maruz kalmadan ve hiçbir kurum ya da kişinin çıkarını gözetmeden objektif verilere dayalı güvenilir belgelendirme hizmeti sunacağını,
 Olası tüm çıkar çatışmalarının analiz edilmiş ve önlem alınmış olduğunu ve analiz sonucu ürün ve sistem belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığını ve güvenirliliğini sarsacak hiçbir faaliyette bulunmayacağını,
 Uks tarafına gelen şikayet ve itirazların doğruluğunu sağlamak için gerekli bilgileri sağlamak için gerekli bilgilerin toplanmasından ve kontrolünden sorumludur,
 UKS Belgelendirmenin hizmetlerine bütün ilgili taraflar eşit olarak erişebilir ve yararlanabilir, UKS bu konuda gereksiz mali külfet yaratmayacağını,
 Denetim personelinin denetim karar mekanizmasında yer alan kişilerden farklı kişiler olmasını sağlayacağını,
 Söz konusu denetim personeli, belgelendirilmiş kuruluş ya da belgelendirilecek kuruluşlara hiçbir koşulda UKS adına görev yaptığı sürece danışmanlık hizmeti, danışmanlık niteliğinde eğitim hizmeti ve iç tetkik hizmeti vermeyeceğini, bu konuda herhangi bir telkinde ve teklifte bulunmayacağını,
 UKS, UKS’nin tüzel kişiliği altında faaliyet gösteren herhangi bir bölümü ve tam zamanlı çalışan herhangi bir personeli kuruluşlara her türlü danışmanlık hizmeti (risk ve tehlike analizi danışmanlığı, BGYS ve GGYS danışmanlığı, yönetim sistemi veya ürün belgelendirme sistemi ve ürünle ilgili teknik danışmanlık vb) önermeyeceğini ve sağlamayacağını,
 Üst yönetimin belgelendirme karar alma sürecinde olumlu veya olumsuz herhangi bir etkide bulunmayacağını taahhüt etmektedir.
Genel Müdür
Murat Ataseven
14.02.2018