Makinaların Güvenlik Muayenesi

Makinaların Güvenlik Muayenesi

Makine emniyeti yönetmeliği kapsamında düşük risk sınıfında bulunan makinelerin yönetmeliğe uygunluğunun kontrolü hizmetidir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Makina Emniyeti Yönetmeliği, usulüne uygun şekilde kurulduğu, düzenli bakımı yapıldığı ve kendisinden beklenen amaç doğrultusunda kullanıldığı takdirde, insan sağlığına ve güvenliğine ve mallara zarar vermeyen makinaların, piyasaya sunulmaları için, tasarım ve üretim sırasında gereken temel güvenlik koşullarını düzenlemektedir. Yönetmelik ayrıca, izlenmesi gereken uygunluk değerlendirme süreçlerini ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşların seçiminde dikkate alınacak asgari kriterleri de düzenlemektir.

Bu yönetmelikte makinanın tanımı da verilmiştir. Buna göre, makinaların değiştirilebilir aksamı, güvenlik aksamları, kaldırma aksesuarları, zincir, halat ve kayışları, sökülebilir mekanik aktarma düzenekleri ve kısmen tamamlanmış makinalar, makine olarak ifade edilmektedir.

Makinalar denilince şunlar kastedilmektedir:

 • Kısmen tamamlanmış makinalar dışında kalan
 • İnsan ve hayvan gücü dışında bir tahrik sistemi ile donatılmış olan
 • Belli bir uygulama amacı ile bir araya getirilmiş olan parçalar topluluğu olan
 • Bu parçaların en az biri hareketli olan
 • Bir enerji ve hareket kaynağına bağlanmak için gerekli olan aksamları bulunmayan
 • Sadece bir ulaştırma aracına monte edildiğinde veya bir binaya kurulduğunda çalışma yeteneğine sahip olan
 • Bir bütün halinde çalışacak şekilde düzenlenen ve kumanda edilen

Kısmen tamamlanmış makine ise, yönetmeliğe göre, başka bir makineye veya kısmen tamamlanmış bir makineye bağlanan, ancak kendi başına belirli bir uygulamayı gerçekleştiremeyen parçalar topluluğudur.

Makinaların güvenlik muayenesini yaptırarak;

 • İş kazalarının önüne geçebilirsiniz
 • Üretim verimliliğini arttırabilirsiniz
 • Çevre kirliliğini önleyebilirsiniz
 • Güvenli bir çalışma ortamı oluşturabilirsiniz.