Kazanlar ve Basınçlı Kaplar

Basınçlı Kapların Teknik Kontrolleri

Çalışma alanlarında sıkça kullanılan; Buhar kazanları, Kalorifer kazanları, Kompresörler, Hava tankları, Kimyasal madde tankları, LPG tüpleri gibi basınçlı kaplar ölümlü ve yaralanmalı kazalara en çok neden olan ekipmanlardan sayılır.

Kaza sayısının fazlalığından ziyade anlık patlamalarla kurtulma olasılığını düşük olması en korkutan yanlarındandır. Diğer kaza ve olaylardan korunma ve kaçma şansı bu tip kazalardan daha yüksektir. Dolayısı ile basınçlı kap olarak tabir edilen bu ekipmanların üretiminden kullanımından sonraya kadar ki her aşamada kalite ve güvenlik seviyesinin kontrolü önemlidir. İş kazalarının minimize edilmesi veya tamamen önlenmesi ise üretimden kullanıma tüm anlarda mühendislerin dikkatli çalışmaları ile sağlanabilir.

Basınçlı kapların standartlara uygun imal edilmesi, doğru yerleştirilmesi, eğitimli kişilerce işletilmesi, ölçüm cihazlarının ve emniyet sistemlerinin çalışır durumda olması iş güvenliği açısından çok önemlidir. Ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı da bu cihazların yetkili teknik elemanlar tarafından en az yılda bir kez muayene ve test edilmesini zorunlu tutmaktadır.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, Madde 207)

“Buhar ve sıcak su kazanları; üretim aşamalarında, monte edilip kullanılmaya başlamadan önce, kazanlarda yapılan değişiklik veya onarımlardan sonra, hiçbir şey yoksa bile yılda bir periyodik olarak veya en az üç ay kullanılmadan yeniden servise girmeden önce, kontrol ve deneyleri, teknik elemanlar tarafından yapılacak ve sonuçları sicil kartına veya defterine işlenecektir.”

(İSİG Tüzüğü, Madde 209)”Kazanların hidrolik basınç deneyleri, en yüksek çalışma basıncının en çok 1, 5 katı ile yapılacak, kontrol ve deneylerin sonucu uygun bulunmayan kazanlar, uygunluk sağlanıncaya kadar kullanılmayacaktır.”

Basınçlı Kaplar Direktifine giren basınçlı ekipmanlar;

 • Kara Tankerleri
 • Sanayi Gaz Tankerleri
 • Kimyasal Madde Tankları
 • LPG Tankları
 • Denge Tankları
 • Genleşme Tankları
 • Membranlı (Diyaframlı) Tanklar
 • Membransız (Diyaframsız) Tanklar
 • Hidrofor Tankları
 • Kompresörler
 • Vidalı veya Pistonlu Kompresörler
 • Hava Tankları