Genel

ISO 22003-1:2022 Duyurusu

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar İçin Şartlar Standardı olan ISO 22003-1:2022 Standardı Haziran 2022’de yayınlanmıştır. Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ilgili standardın geçişi için gerekli olan şartları IAF MD 27:2023 dokümanında belirlemiştir Yayımlanan standartta özellikle denetim sürelerinin hesaplanmasında ve gıda zinciri kategorilerinde değişiklikler bulunmaktadır.

Bu kapsamda, UKS Belgelendirme olarak ISO/IEC 22003:2022 standardının gerekliliklerini kuruluşumuz tarafından yayınlanan Fark Analizi ve Geçiş Klavuzunda ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda belgelendirilen tüm müşterilerimize ve diğer ilgili taraflara duyururuz. Değişikliklerin detayları hakkında Fark Analizi ve Geçiş Klavuzumuzu inceleyebilirsiniz veya bilgilendirme için iletişime geçebiliriz.

 

220003 Geçiş Planı

22003-1 geçiş klavuzu ve fark analizi