Tarafsızlık Politikası

UKS ULUSLARARASI KALİTE SİSTEMLERİ VE BELGELENDİRME LTD. ŞTİ. ,

  • Başvuran tüm firmalara her koşulda eşit ve tarafsız işlem yapılacağını,
  • Tüm denetim ve karar mekanizmalarının, komite ve çalışanlarımızın gizlilik ve tarafsızlık prensiplerine bağlı kalmalarının sağlanacağını ve her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalışacağını,
  • Personelimizin yapmış oldukları faaliyetlerde hiç bir tarafın baskısına maruz kalmadan ve hiçbir kurum ya da kişinin çıkarını gözetmeden objektif verilere dayalı güvenilir sistem belgelendirme hizmeti sunacağını,
  • Olası tüm çıkar çatışmalarının analiz edilmiş ve önlem alınmış olduğunu ve analiz sonucu sistem belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığını ve güvenirliliğini sarsacak hiçbir faaliyette bulunmayacağını,
  • Denetim personelinin denetim karar mekanizmasında yer alan kişilerden farklı kişiler olmasını sağlayacağını,
  • Söz konusu denetim personeli, belgelendirilmiş kuruluş ya da kuruluşlara hiçbir koşulda UKS adına görev yaptığı sürece danışmanlık hizmeti, danışmanlık niteliğinde eğitim hizmeti ve iç tetkik hizmeti vermeyeceğini, bu konuda herhangi bir telkinde ve teklifte bulunmayacağını,
  • UKS, UKS’nin tüzel kişiliği altında faaliyet gösteren herhangi bir bölümü ve tam zamanlı çalışan herhangi bir personeli, kuruluşlara her türlü danışmanlık hizmeti (risk ve tehlike analizi danışmanlığı, BGYS ve GGYS danışmanlığı, yönetim sistemi veya ürün belgelendirme sistemi ve ürünle ilgili teknik danışmanlık vb) önermeyeceğini ve sağlamayacağını,
  • Üst yönetimin belgelendirme karar alma sürecinde olumlu veya olumsuz herhangi bir etkide bulunmayacağını taahhüt etmektedir.

 

 

 

Genel Müdür

Murat Ataseven

27.09.2016